Nhảy đến nội dung
x

Lĩnh vực hoạt động

Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

- Thiết kế và sản xuất thang máy theo yêu cầu

- Tư vấn chuyên môn trong lĩnh vực thang máy

- Cấp thiết bị sửa chữa tân trang thang máy