Nhảy đến nội dung
x
Model SMEV/CB12
Vách Cabin: Inox sọc nhuyễn
Độ dày: 1 mm
Trần Cabin: Inox gương và Mica
Sàn: Đá Granrit
Tay vịn: Inox
Model SMEV/CB12
Model SMEV/CB14
Vách Cabin: Inox sọc nhuyễn xen inox gương
Độ dày: 1 mm
Trần Cabin: Inox gương và Mica
Sàn: Đá Granrit
Tay vịn: Inox
Model SMEV/CB14
Model SMEV/CB13
Vách Cabin: Inox gương
Độ dày: 1 mm
Trần Cabin: Inox gương và Mica
Sàn: Đá Granrit
Tay vịn: Inox
Model SMEV/CB13
Model SMEV/CB15
Vách Cabin: Inox sọc nhuyễn gold xen inox gương
Độ dày: 1 mm
Trần Cabin: Inox gương và Mica
Sàn: Đá Granrit
Tay vịn: Inox
Model SMEV/CB15