Nhảy đến nội dung
x
Tuyển nhân sự tháng 7 năm 2017

Tuyển nhân sự tháng 7 năm 2017

Smartrise tuyển dụng các vị trí trong tháng 7/2017. Vị trí tuyển dụng: Công nhân vận hành hệ thống sản xuất Cabin thang máy